Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Garantiebepaling & Disclaimer

Norafietsen

Kvk: 17113895

BTW: NL223319752B01

Email:  info@norafietsen.nl

Tel.: 06- 45598410

 

1.Toepasselijkheid

Norafietsen is een handelsnaam ingeschreven bij het KvK te Eindhoven. Op met Norafietsen.nl gesloten overeenkomst en door Norafietsen.nl gedane aanbiedingen, alsmede aangeboden producten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Norafietsen behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.


2. Betaling

Norafietsen biedt op haar website de volgende betaalmethoden aan:

  • iDeal
  • Mistercash toeslag van  € 0,25 per transactie + 1,8% over het totaal bedrag.
  • PayPal  toeslag van € 0,35 per transactie + 3,4% over het totaal bedrag.
  • Overschrijving: naar rekeningnummer IBAN: NL37 INGB 0006573238   BIC: INGBNL2A   t.n.v. Norafietsen

3. Levering

Norafietsen.nl verzendt haar pakketten met PSB® Pakketservice of met PostNL, maar ook via andere aanbieders.  De artikelen zullen, indien voorradig, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling (of onder Rembours) worden verstuurd. Hiervan kan worden afgeweken wanneer dit anders wordt vermeld of wanneer producten niet op voorraad zijn. In dit geval zal Norafietsen.nl de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Onder levering wordt verstaan het aanleveren van het pakket aan de transporteur. PSB® Pakketservice, PostNL en de overige transporteurs staan erom bekend dat de verzonden zendingen voor 99,8% de volgende werkdag bij u worden afgeleverd*. Indien u uw bestelling graag op een ander adres dan uw huis- of werkadres wilt ontvangen, heeft u de mogelijkheid dit aan ons door te geven. Verzend dag aangeven? Wij denken graag met u mee, de klant is immers koning. Indien u ons aangeeft op welke dag u uw order wenst te ontvangen, zullen wij hier rekening mee houden. Voor 99,8% zullen wij u de bestelling leveren op de dag welke u wenst.

*BENELUX

Fietsen worden ten zij anders vermeld in rol karton voor 90% rijklaar geleverd. In de meeste gevallen moet u alleen de stuur en pedalen afstellen. Voor fietsen met een voordrager geldt dat de voordrager niet gemonteerd wordt geleverd. Dit om schade tijdens transport te voorkomen. Voor 100% rijklare fietsen rekenen wij indien van toepassing montagekosten door.

4. Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Norafietsen houdt het recht prijzen te wijzigen.

5. Retourneren

Het is mogelijk om binnen 14 werkdagen na ontvangst een bestelling zonder opgave van reden te retourneren. Klant dient het product ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voorzien van klant en bestel gegevens te retourneren. Het product moet nog verkoopbaar zijn. Norafietsen.nl is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van uw producten bij de transporteur of bij de verkeerde ontvanger. Norafietsen.nl adviseert bij retourzendingen producten uitsluitend met de `getekende post` terug te sturen. De klant is verplicht om beschadiging aan producten of defecte producten direct op de datum dat de bestelling is ontvangen/ opgehaald schriftelijk of per email bij Norafietsen.nl te melden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal besteld zijn op verzoek van de klant en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Wanneer een bestelling geretourneerd wordt zal het aankoopbedrag met aftrek van de door Norafietsen.nl gemaakte verzendkosten binnen 14 dagen worden terug betaald aan de klant. Norafietsen.nl behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren en/ of het aankoopbedrag niet (of niet geheel) aan de klant terug te betalen als bij Norafietsen.nl het sterke vermoeden bestaat dat producten gebruikt dan wel beschadigd zijn. Bij retourneren van producten met welke reden dan ook moet de klant in het bezit zijn van de originele aankoop factuur. Het adres voor retourneren kunt u vinden op contact.

Wij vragen u, om bij uw retourzending het ordernummer te vermelden van de verzending (zoals deze bij u is aangekomen) en het artikelnummer van het product(en) welke u retourneert.

Let op: Voor u het artikel aan ons retourneert, dient u op de hoogte te zijn van de voorwaarden welke geldig zijn bij het retourrecht. Wanneer wij retourzendingen ontvangen welke uitgesloten zijn van het herroepingsrecht, kunnen wij deze niet aan u vergoeden. Wij willen u erop attent maken dat deze artikelen door u moeten worden opgehaald of kunnen weer naar u worden verstuurd. De kosten zijn in deze dan ook voor u en niet voor Norafietsen.nl alsmede voor de transporteur.

6. Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of ieder andere klacht, zullen door Norafietsen.nl serieus in behandeling worden genomen. De klant dient in dergelijke gevallen contact op te nemen met Norafietsen.nl. Norafietsen.nl zal zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een bevredigende oplossing. Tips en suggesties zijn van harte welkom.


7. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen Norafietsen.nl en de klant worden beheerst door de Nederlandse wet.


8. Aansprakelijkheid (disclaimer)

Norafietsen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan personen en of goederen of welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Norafietsen.nl, producten van Norafietsen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze webwinkel en/of winkel is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Norafietsen.nl te kunnen raadplegen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Norafietsen.nl aan de samenstelling van deze webwinkel besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze webwinkel wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Norafietsen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten. De informatie op Norafietsen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming foto’s en documentatie van onze webwinkel te gebruiken. Hier dient vooraf een schriftelijke toestemming voor worden gevraagd.


9. Garantiebepaling

Norafietsen.nl staat garant voor een goede kwaliteit en een correcte service. Standaard is de garantie tenzij anders vermeld 2 jaar op het framewerk. Garantie is niet van toepassing:

- op onderdelen waarvan slijtage als normaal kan worden beschouwd. Dat geldt voor alle onderdelen waarvan slijtage van toepassing is.

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen reparaties die niet met toestemming van Norafietsen.nl zijn verricht.

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of bij onoordeelkundig gebruik.

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Uiteraard moet de klant in het bezit zijn van de originele aankoopfactuur.

 

10. Privacy van klant gegevens

Norafietsen.nl stelt persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden ter beschikking. Norafietsen.nl verzoekt klanten hun telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat Uwfietsshop.nl, indien nodig, contact met de klant op kan nemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Uwfietsshop.nl nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen (voor zover deze bij Norafietsen.nl worden bewaard).